Radioinslag om stamning

Filmerna har några år på nacken men fungerar fortfarande bra för att kunna visa hur andra har det och hur de hanterat sina svårigheter. 

I serien ”Åsså har jag dyslexi” berättar barn och ungdomar om hur det kan vara att ha dyslexi, hur det kändes att få diagnosen och ger tips till andra som också dyslexi:

http://www.ur.se/Produkter/174300-Assa-har-jag-dyslexi-Tro-inte-att-du-ar-dum#Om-serien

Med stöd från Skoldatateket i Hudiksvall har Fredrik fått en bärbar dator och programvara som ger honom möjlighet att läsa och skriva på sitt sätt. Skoldatateket har också utbildat skolpersonalen på programvaran. Nu har undervisningen i skolan blivit tillgänglig. Det var den inte tidigare. Då var han tvungen att ägna så mycket tid och kraft åt att klara skolan att han tappade lusten för skolarbete. Äntligen kan han visa vad han kan!

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Inspirerande-exempel/Antligen-kan-Fredrik-visa-vad-han-kan/