Archives for Övrigt - Page 2

Satsa på tillgänglighet!

"Skollagen slår fast att alla elever har rätt att lyckas i skolan. För att skolan ska klara av den uppgiften behöver kunskapen om hur vi anpassar undervisningen till elevers olika förutsättningar stärkas. Vår erfarenhet är att en tillgänglig lärmiljö gör det möjligt för elever som av olika anledningar kämpar med…
Läs mer...

Direktsändning Skolkommissionens slutbetänkande

Imorgon torsdag den 20 april direktsänder  pressträffen i samband med att Skolkommissionen överlämnar sitt slutbetänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.   Skolkommissionens arbete har pågått i två år och har bland annat haft i uppgift att analysera…
Läs mer...

Ersättningsmodeller hämmar innovation

6 april: Hur resurserna inom svensk hälso- och sjukvård ska användas har länge varit en het potatis. Kortsiktiga beslut och missriktade ersättningssystem är några av anledningarna som lyfts fram som förklaringar till problemen i vården. Stiftelsen Leading Health Care (LHC) har, på uppdrag av Vinnova,  granskat ersättningssystemens utformning. Projektet har…
Läs mer...

Bildstöd på barnkliniken

SÄS: Barn- och ungdomskliniken vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har nominerats till Götapriset för sitt arbete med bildstöd, vilket har ökat klinikens följsamhet till såväl Patientlagen som till FN:s barnkonvention.  Bild från SÄS På kliniken används bildstöd för att anpassa och förtydliga kommunikationen med barnen. Till exempel finns en whiteboardtavla…
Läs mer...

Otillräckliga anpassningar av högskoleprovet

I lördags skrev 76 000 personer högskoleprovet och det har uppmärksammats i media att möjligheterna till anpassning av provet är begränsade. Man kan få tillstånd att skriva provet i en liten grupp eller i ett enskilt rum, t ex vid kognitiv funktionsvariation och vissa anpassningar görs för personer med dyslexi…
Läs mer...

Massiv kritik mot Medieutredningen

Tidningen Journalisten: I höstas överlämnades Medieutredningen till regeringen i höstas och kritiken mot utredningen är massiv i de remissvar som har inkommit och argast av alla remissinstanser är handikapporganisationerna   I Medieutredningen föreslås att medieföretagen ska uppmuntras att göra sina publikationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, men organisationerna menar att det…
Läs mer...

Skolan ska bli bättre på NPF

Regeringskansliet 22 mars:  Utbildningsdepartementet föreslår nya kunskapskrav för speciallärare och specialpedagoger. Syftet är att säkerställa att framtida speciallärare och specialpedagoger får en fördjupad och breddad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter  (NPF) och därmed bättre förmåga att anpassa lärmiljön utifrån elevens förutsättningar. En rad rapporter och studier har visat att det finns…
Läs mer...

Ny patientlagen gav inte patienterna mer inflytande

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2017-03-14: Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015 med syftet att stärka och tydliggöra patienternas ställning. Vårdanalys utvärdering som publicerades den 14 mars visar inte på något förbättring sedan lagen infördes och vad gäller tillgänglighet, information och delaktighet pekar patienternas erfarenheter dessvärre på försämringar.…
Läs mer...

Vem får göra vad i vården?

Socialstyrelsen har lanserat en ny webbplats med information om vem som får göra var i svensk hälso- och sjukvård och tandvård  Webbplatsen har skapats utifrån ett regeringsuppdrag som handlar om att underlätta utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen uppdrag gick ut på att komplettera och sprida den information som fanns…
Läs mer...
Övrigt

Logopedforumtips

Nu blir Logopedforums medlemsdelar allt mer välfyllda med intressanta diskussioner, så då passar vi på att påminna om lite tips för att forumet ska fungera så bra som möjligt. 1. Gör en sökning för att ta reda om ämnet redan diskuterats.  I menyn Forum väljer du Alla Forum (sök).  Kanske…
Läs mer...