Archives for Övrigt - Page 3

Otillräckliga anpassningar av högskoleprovet

I lördags skrev 76 000 personer högskoleprovet och det har uppmärksammats i media att möjligheterna till anpassning av provet är begränsade. Man kan få tillstånd att skriva provet i en liten grupp eller i ett enskilt rum, t ex vid kognitiv funktionsvariation och vissa anpassningar görs för personer med dyslexi…
Läs mer...

Massiv kritik mot Medieutredningen

Tidningen Journalisten: I höstas överlämnades Medieutredningen till regeringen i höstas och kritiken mot utredningen är massiv i de remissvar som har inkommit och argast av alla remissinstanser är handikapporganisationerna   I Medieutredningen föreslås att medieföretagen ska uppmuntras att göra sina publikationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, men organisationerna menar att det…
Läs mer...

Skolan ska bli bättre på NPF

Regeringskansliet 22 mars:  Utbildningsdepartementet föreslår nya kunskapskrav för speciallärare och specialpedagoger. Syftet är att säkerställa att framtida speciallärare och specialpedagoger får en fördjupad och breddad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter  (NPF) och därmed bättre förmåga att anpassa lärmiljön utifrån elevens förutsättningar. En rad rapporter och studier har visat att det finns…
Läs mer...

Ny patientlagen gav inte patienterna mer inflytande

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2017-03-14: Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015 med syftet att stärka och tydliggöra patienternas ställning. Vårdanalys utvärdering som publicerades den 14 mars visar inte på något förbättring sedan lagen infördes och vad gäller tillgänglighet, information och delaktighet pekar patienternas erfarenheter dessvärre på försämringar.…
Läs mer...

Vem får göra vad i vården?

Socialstyrelsen har lanserat en ny webbplats med information om vem som får göra var i svensk hälso- och sjukvård och tandvård  Webbplatsen har skapats utifrån ett regeringsuppdrag som handlar om att underlätta utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen uppdrag gick ut på att komplettera och sprida den information som fanns…
Läs mer...
Övrigt

Logopedforumtips

Nu blir Logopedforums medlemsdelar allt mer välfyllda med intressanta diskussioner, så då passar vi på att påminna om lite tips för att forumet ska fungera så bra som möjligt. 1. Gör en sökning för att ta reda om ämnet redan diskuterats.  I menyn Forum väljer du Alla Forum (sök).  Kanske…
Läs mer...

Språkmodul underlättar för nyanlända

KFS, arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga bolag, lanserar i dagarna en språkmodul för att underlätta för nyanlända på arbetsmarknaden. Språkmodulen har tagits fram tillsammans med Karolina Larsson, legitimerad logoped, författare och språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstad kommun. - För att hjälpa företag att bredda sin rekryteringsbas lanserar vi nu en webbutbildning i hur…
Läs mer...

Språktest av invandrarbarn i Danmark

Sydsvenskan: I Danmark språktestas treåringar från invandrarfamiljer. Om de inte klarar språktestet, måste barnen gå i förskola. Politikerna vill nu sänka teståldern till två år, utvidga tiden i språkgrupp till 30 timmar/vecka och dra in barnbidraget för de familjer som inte låter barnen gå i förskola. Redan idag är minst…
Läs mer...
Övrigt

Plan för effektivisering av e-hälsoarbete

Dagens Medicin: Regeringen och SKL har kommit överens om en ny plan som  ska effektivisera e-hälsoarbetet i Sverige och sätta en standard. Poängen med samordningsplanen är att komma bort från ett läge där olika myndigheter och organisationer arbetar var för sig, att undvika dubbelarbete och att snabbare komma framåt, enligt sjukvårdsminister…
Läs mer...

Update: Utökat vårdavtal inom habilitering i Stockholms län

Habilitering & Hälsa har fått ett utökat vårdavtal för barn 11-15 år med autismspektrumtillstånd (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det innebär att dessa barn ska få mer habiliteringsinsatser än tidigare. Insatserna ska ges utifrån barnets och familjens behov. Habiliteringsinsatserna till barnen kommer att utökas successivt under 2017, för att man ska kunna…
Läs mer...