Archives for Övrigt - Page 3

Språkmodul underlättar för nyanlända

KFS, arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga bolag, lanserar i dagarna en språkmodul för att underlätta för nyanlända på arbetsmarknaden. Språkmodulen har tagits fram tillsammans med Karolina Larsson, legitimerad logoped, författare och språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstad kommun. - För att hjälpa företag att bredda sin rekryteringsbas lanserar vi nu en webbutbildning i hur…
Läs mer...

Språktest av invandrarbarn i Danmark

Sydsvenskan: I Danmark språktestas treåringar från invandrarfamiljer. Om de inte klarar språktestet, måste barnen gå i förskola. Politikerna vill nu sänka teståldern till två år, utvidga tiden i språkgrupp till 30 timmar/vecka och dra in barnbidraget för de familjer som inte låter barnen gå i förskola. Redan idag är minst…
Läs mer...
Övrigt

Plan för effektivisering av e-hälsoarbete

Dagens Medicin: Regeringen och SKL har kommit överens om en ny plan som  ska effektivisera e-hälsoarbetet i Sverige och sätta en standard. Poängen med samordningsplanen är att komma bort från ett läge där olika myndigheter och organisationer arbetar var för sig, att undvika dubbelarbete och att snabbare komma framåt, enligt sjukvårdsminister…
Läs mer...

Update: Utökat vårdavtal inom habilitering i Stockholms län

Habilitering & Hälsa har fått ett utökat vårdavtal för barn 11-15 år med autismspektrumtillstånd (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det innebär att dessa barn ska få mer habiliteringsinsatser än tidigare. Insatserna ska ges utifrån barnets och familjens behov. Habiliteringsinsatserna till barnen kommer att utökas successivt under 2017, för att man ska kunna…
Läs mer...

Logopeden Elsa Beckman – ny ung rådgivare i VGR

Skaraborgs Sjukhus: Elsa Beckman, logoped vid Skaraborgs Sjukhus och medlem i Svenska Logopedförbundet, har utsetts till ung rådgivare i Västra Götalandsregionen. Vartannat år utser VGRs regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga rådgivare som ska stötta henne och regionens koncernledningar med perspektiv som kanske inte är självklara för en äldre generation.…
Läs mer...
Fackligt

God Jul önskar Svenska Logopedförbundet!

Sista chansen att använda vår snygga Tack för ett händelserikt år! 2017 vankas det förbundsmöte med möjlighet för alla Slof-medlemmar att vara med och påverka inriktningen på förbundets arbete de kommande tre åren. Mer information om det i början av nästa år. Det finns dessutom chans att vara med i…
Läs mer...

Besparingar i Staffanstorp upprör

Sydsvenskan: I Staffanstorps kommuns budget för 2017 stramar man åt centrala resurser framför allt i form av Resurscentrum - Barn och Familj, med bland annat kommunlogopeder (bland andra Svenska Logopedförbundets ordförande Ulrika Guldstrand), specialpedagoger och psykologer. Oroliga föräldrar påtalar vikten av det stöd familjen fått via Resurscentrum, men är nu…
Läs mer...

Niklas vill ha anställda med dyslexi

Kvällsposten: VVS-företagaren Niklas Wennström fick diagnosen dyslexi i 8-9-årsåldern.  Han vill rekrytera personer med dyslexi eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. – Jag vill ha in sådana som är som jag. Dyslektiker är extremt kreativa, säger Niklas. Så många fler kunde ha varit framgångsrika om inte skolan hade dödat deras självförtroende.   Läs hela…
Läs mer...