Archives for Övrigt - Page 8

Dysfagi och uppmärksammad entreprenör

Stiftelsen Åforsk utser, tillsammans med Swedish Incubators & Science Parks,  Sveriges tio mest innovativa entreprenörer 2016. En av de tio lyckliga som får ta emot 200 000 kronor från Åfors är tandläkare och medicine doktor Mary Hägg som säljer munhanteln IQoro för personer som lider av dysfagi, ansiktsförlamning och ärsidé är…
Läs mer...
Opinionsbildning

Debatt: köerna för barn med autism är orimligt långa

DN 9 juni: Johan Wendt ifrågasätter de alltför långa väntetiderna för utredning och för insatser för barn med autism. "Från första kontakt med BUP tog det mer än ett halvår innan diagnos sattes. Jag fick beskedet att det hade gått fort och att jag skulle vara glad över det. Samtidigt…
Läs mer...

Bred enighet för kraftfulla vårdreformer

: ett alltför sjukhustyngt system med otydlig styrning är det största hindret för en effektiv vård anser Effektivitetsutredningen. Som vi tidigare rapporterat, föreslår utredaren bland annat stärkt nationell styrning, förenklade ersättningssystem och omfördelning av resurser från sjukhus till primärvård. Man föreslår att slopa nuvarande vårdval för multisjuka äldre, istället ska…
Läs mer...
Logopedi

Ojämlikt för barn med autismspektrumstörning i Göteborg

Göteborgsposten: treårige Matheo har det bättre än många andra barn med autismspektrumstillstånd i Göteborg. Han har fått det som föräldrarna efterfrågat innerligast: Intensivträning på förskolan. Men det är upp till varje förskolechef att bestämma vilka barn som får intensivträning i Norra Hisingen. Matheos föräldrar är mindre nöjda med insatserna från habiliteringen. Efter…
Läs mer...

Dränkt i byråkratin och samordnad individuell plan

Många har säkert följt och läst Svenska Dagbladets artikelserie om livet som förälder till barn med funktionsnedsättning. Vi har inget val, vi bara måste orka :Utdragna myndighetsstrider och en ständig jonglering med vårdkontakter och handläggare tär på krafterna hos föräldrarna till 8-årige Noa som har en ovanlig mitokondriell sjukdom. Många lever…
Läs mer...

Kommunikativ tillgänglighet!

Dags att planera semestern? Kanske vill du gynna ett turistmål som jobbar medvetet med kommunikativ tillgänglighet, eller kanske tipsa en patient/anhörig? Tillgänglighet är numera en av diskrimineringsgrunderna och alla har rätt till kommunikation! Här kommer några goda exempel på hur man har jobbat för att skapa kommunikativt tillgängliga miljöer, fyll gärna…
Läs mer...

Bliss i förskoleklassen

Arbetarbladet: sexåriga Louise har en cp-skada och kommunicerar med bliss. Alla barnen i klassen har lärt sig bliss. – De vill kunna prata med Louise, säger läraren Linda Östlund. Louises familj är tacksam över att Louise har fått ett språk tack vare bliss. – Tidigare kunde hon bara nicka eller skaka…
Läs mer...

Läsförståelsen är central i vårt samhälle

Utbildningsradion sänder just nu en dokumentärserie i åtta delar om läsningens betydelse för frihetsberövade. För många av de 10 000 svenskar som varje år blir frihetsberövade spelar läsning en avgörande roll. Eftersom de inte har tillgång till telefon eller dator sker en stor del av deras kommunikation genom skrivande. DN: läsforskaren…
Läs mer...