Archives for Övrigt - Page 8

Övrigt

Dyslexi i media

Expressen: Petter berättar om sin dyslexi: – Jag har fortfarande problem med läs- och skrivsvårigheter. Det kommer jag ha resten av livet, så är det bara. Svenska Dagbladet: den svenske tonsättaren Jacob Mühlrad: – Jag har skitsvårt för att läsa och skriva och med noter är det ännu värre eftersom de…
Läs mer...
Övrigt

SPSM öppnar dörren för SIS-pengar till förskolan

Arbetar du som logoped i förskola? Har du tankar kring hur arbetet med stöd och anpassning till barnen du möter skulle kunna förbättras? Specialpedagogiska Skolmyndigheten delar årligen ut sk SIS-medel till Skolhuvudmän för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att skapa likvärdig utbildning, ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika…
Läs mer...
Övrigt

UF-företag uppmärksammar dyslexi

Sveriges Radio: Evelina Sundfeldt har startat UF-företaget "X som i dyslexi" för att dela med sig av sina egna erfarenheter, hjälpa andra och att öka förståelse kring läs- och skrivsvårigheter. Evelina vill speciellt uppmärksamma dyslexi hos ungdomar. – Man ska inte skämmas för sin dyslexi, man ska våga stå för den. Man kommer längre på…
Läs mer...

Förslag för en mer effektiv sjukvård

Dagens Medicin: Idag lägger regeringens utredare Göran Stiernstedt fram betänkandet Effektiv vård till statsrådet Gabriel Wikström (S) efter att under två år utrett den svenska hälso- och sjukvårdens effektivitet. Vårdens utmaningar består bland annat i ohållbar kostnadsökning, ett sjukhustungt system, bristande likvärdighet, bristande integration mellan primärvård och sjukhus och mellan landsting och…
Läs mer...
Övrigt

Problem med att ändra lösenord (för våra medlemmar)

Vi har upptäckt ett problem som uppstår när man försöker ändra sitt lösenord via inställningarna som man kommer åt till höger i topplisten, via knappen "Hej, ditt namn". När man gör detta har det i vissa fall resulterat i att varken det gamla eller nya lösenordet fungerar. Vi försöker hitta orsaken…
Läs mer...
Övrigt

Prins Carl Philip blir beskyddare av Dyslexiförbundet FMLS

Dyslexiförbundet:  Sedan ett par år tillbaka är Prins Carl Philip en viktig röst för personer med läs- och skrivsvårigheter. Prinsen har offentligt berättat om sin egen dyslexi och vad den har inneburit för honom. 2014 påbörjades ett samarbete mellan Prinsen och Dyslexiförbundet FMLS, vilket bland annat ledde till en uppmärksammad…
Läs mer...
Övrigt

Videomöte med läkare i Region Jönköping och i Stockholms läns landsting

Sveriges största landsting Stockholm kommer från och med 1 januari att erbjuda videomöte med läkare till samma villkor och pris som fysiskt möte. Jönköpings län blir först i landet med att ge videomöte samma status som fysiska möten. Avtalet mellan företaget Webbhälsa AB, som ligger bakom appen Kry, innebär bland annat…
Läs mer...