Archives for Övrigt - Page 9

Förslag för en mer effektiv sjukvård

Dagens Medicin: Idag lägger regeringens utredare Göran Stiernstedt fram betänkandet Effektiv vård till statsrådet Gabriel Wikström (S) efter att under två år utrett den svenska hälso- och sjukvårdens effektivitet. Vårdens utmaningar består bland annat i ohållbar kostnadsökning, ett sjukhustungt system, bristande likvärdighet, bristande integration mellan primärvård och sjukhus och mellan landsting och…
Läs mer...
Övrigt

Problem med att ändra lösenord (för våra medlemmar)

Vi har upptäckt ett problem som uppstår när man försöker ändra sitt lösenord via inställningarna som man kommer åt till höger i topplisten, via knappen "Hej, ditt namn". När man gör detta har det i vissa fall resulterat i att varken det gamla eller nya lösenordet fungerar. Vi försöker hitta orsaken…
Läs mer...
Övrigt

Prins Carl Philip blir beskyddare av Dyslexiförbundet FMLS

Dyslexiförbundet:  Sedan ett par år tillbaka är Prins Carl Philip en viktig röst för personer med läs- och skrivsvårigheter. Prinsen har offentligt berättat om sin egen dyslexi och vad den har inneburit för honom. 2014 påbörjades ett samarbete mellan Prinsen och Dyslexiförbundet FMLS, vilket bland annat ledde till en uppmärksammad…
Läs mer...
Övrigt

Videomöte med läkare i Region Jönköping och i Stockholms läns landsting

Sveriges största landsting Stockholm kommer från och med 1 januari att erbjuda videomöte med läkare till samma villkor och pris som fysiskt möte. Jönköpings län blir först i landet med att ge videomöte samma status som fysiska möten. Avtalet mellan företaget Webbhälsa AB, som ligger bakom appen Kry, innebär bland annat…
Läs mer...

Senaste nytt från utredningen om grav språkstörning i skolan!

Skolorna missar elever med grav språkstörning Regeringens utredare Jan Sydhoff föreslår en ny sorts undervisningsmiljöer samt regionala kunskapscenter. Jan Sydhoff kommer att föreslå ett nytt stöd till eleverna med grav språkstörning: särskilda kommunikativa miljöer. Det kan vara grupper eller särskilda skolor. Till skillnad från särskilda undervisningsgrupper ska kommunerna få driva…
Läs mer...
Övrigt

Bokstart och språkpåsar

Kulturrådet: Region Jämtland Härjedalen och Länsbiblioteket i Västernorrland blir nya piloter i Kulturrådets läsfrämjande satsning Bokstart som vänder sig till små barn och deras föräldrar. I Västernorrland kommer länsbiblioteket att inrikta arbetet på asylsökande småbarnsförä hembesök och bokpaket till småbarnsföräldrar i särskilt utsatta områden och nu även till familjer med långa…
Läs mer...
Övrigt

Vem kan hjälpa mitt barn? Dokument inifrån

Den 12 november sändes SVT-dokumentären Vem kan hjälpa mitt barn? "Det är lätt att förstå familjens förtvivlan när 4-åringen säger att hon inte älskar sig själv. Eller när 12-åringen vill ta sitt liv. Men när föräldrarna sökte hjälp hos landstingets barn- och ungdomspsykiatri kände de sig bara utpekade som dåliga mammor…
Läs mer...