Datum/Tid Evenemang
28/08/2017 - 12/01/2018
12:00 f m
Hörsel-, språk- och kognitionsstörningar hos äldre
21/02/2018 - 17/05/2018
Hela dagen
Evidensbaserad sväljrehabilitering - diagnostik, prevention & behandling
Akademiska sjukhuset, Uppsala
01/03/2018 - 31/12/2019
Hela dagen
Tre tillfällen att gå kurs i SOS approach to feeding problems
England, Finland, Danmark, Olika
02/03/2018
9:15 f m - 4:00 e m
Nationell nätverksträff skollogopedi
ABF-huset, Stockholm
06/03/2018
Hela dagen
Europeiska Logopedidagen - tema AKK
10/04/2018 - 11/04/2018
Hela dagen
ESSENCE 2018
Svenska Mässan, Göteborg
10/05/2018 - 12/05/2018
Hela dagen
Europeisk logopedkongress i Portugal 2018
Estoril Congress Center, Estoril
23/05/2018 - 24/05/2018
Hela dagen
15th Nordic Symposium on Child Language
Syddansk universitet, Odense