Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 23/05/2018 - 24/05/2018
Hela dagen

Plats
Syddansk universitet

Kategorier Inga Kategorier


Centrer för språkinlärning, Syddansk Universitet, Odense, Danmark, arrangerar 15th Nordic Symposium on Child Language (15 Nordiske Symposium om Børnesprog). Symposiet äger rum vid Syddanska Universitetet (Odense) 23-24 maj 2018 och är en tvärvetenskaplig mötesplats för forskare och praktiker inom logopedi, lingvistik och psykologi utifrån ett barn- och språkperspektiv. Symposiet kommer således innehålla många olika teman relaterade till barns språkutveckling och generell inlärning i skolan, till exempel:
  • relationen mellan språkutveckling i förskoleålder och senare läs- och skrivförmåga. 
  • språksvårigheters inverkan på läs- och skrivinlärningen.
  • flerspråkiga barns inlärning och läs- och skrivförmåga. 
  • dövhet och hörselskadors påverkan på läs- och skrivinlärning. 
 
Inbjudna talare:
Birgitta Sahlén, Lunds universitet, Sverige: “Communicative and linguistic development in hearing impaired children – in a Nordic perspective”
 
Vibeke Grøver, Oslos universitet, Norge: “Bilingual children in kindergarten – in a Nordic perspective”
 
Carsten Elbro, Köpenhamns universitet, Danmark: “Known and less known linguistic prerequisite for reading – in a Nordic perspective”
 
Hitta mer information på hemsidan: http://nordisksymposium.weebly.com