Bokrelease!

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 30/08/2018
9:00 f m - 1:00 e m

Plats
Lasarettsaulan, Skånes universitetssjukhuset i Lund, Centralblockets huvudentré, Entrégatan 7

Kategorier Inga Kategorier


Välkommen på bokrelease!

Info och anmälan:

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45405B4675424B5C4A75414359/47465A4171474A59467742475F43

 

Den 30 augusti 2018 släpps boken Flerspråkighet – utveckling och svårigheter del III i serien Språkutveckling och språkstörning hos barn. Detta firar vi med ett boksläpp där författarna presenterar sina kapitel och Studentlitteratur bjuder på förfriskningar i pausen.
Tid och plats
När: 30 augusti 2018 kl 9.00 till 13.00
Var: Aulan, Centralblocket, Skånes universitetssjukhus i Lund

Program
09.15 – Introduktion (Eva-Kristina Salameh och Ulrika Nettelbladt)
09.30 – Författarna presenterar sina kapitel
10.30 – Fikapaus
11.15 – Fortsättning på författarnas presentationer
12.30 – Allmän frågestund och avslutande diskussion

Det kommer finnas möjlighet att köpa boken på plats.

Redaktörerna och författarna:
Eva-Kristina Salameh, med. dr och leg. logoped. Hennes forskning har främst rört språkstörning hos flerspråkiga barn, framförallt bedömning och intervention. Ulrika Nettelbladt, leg. logoped och professor i logopedi. Hennes forskningsområde gäller språkstörning hos både en- och flerspråkiga barn ur olika aspekter. Ketty Andersson, med. dr och leg. logoped. Hennes nuvarande forskning fokuserar på språkfrämjande interventionsmodeller för en- och flerspråkiga skolbarn. Gisela Håkansson, professor i allmän språkvetenskap. Hennes forskning rör språkutveckling i olika sammanhang; som förstaspråk, andraspråk och främmande språk. Elisabeth Zetterholm, docent i fonetik. Ett forskningsintresse är fonologi och uttal samt uttalsundervisning i svenska som andraspråk. Najah Khalifa, med. dr och specialist i barn-och ungdomsneurologi med habilitering. Har många års klinisk erfarenhet av både en- och flerspråkiga barn. Anna-Lena Tvingstedt, leg psykolog och professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Har bland annat lett en forskningsstudie om tvåspråkig undervisning. Eva Morgan, projektledare vid Regionalt utvecklingscentrum vid Malmö universitet. Arbetar huvudsakligen med utvecklingsfrågor inom flerspråkighet, första- och andraspråksutveckling.