Fokus på autism 2019

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 10/04/2019 - 12/04/2019
10:00 f m - 1:00 e m

Plats
Aula Medica, Karolinska institutet

Kategorier


Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en nationell vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som arrangerats sedan 2010.

Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade.

Axplock ur programmet:

  • Dave Coghill: Quality in life in ASD and other NDDs
  • Sven Bölte: NPF – vart är vi på väg?
  • Tatja Hirvikoski: Personer med NPF och deras närstående – behov och insatser i olika livsfaser
  • Lars Klintvall: beteendeinterventioner för barn med autism – vad, varför och när?

Nytt för nästa års konferens är att  det kommer att finnas en posterutställning om aktuell forskning och utvecklingsprojekt inom NPF-området.  Abstract mailas till lisa.wilsson@ki.se senast 31 oktober 2018.

Konferensen anordnas av Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) tillsammans med bland andra Autism- och Aspergerförbundet, Habilitering och Hälsa, Stockholms läns landsting, Riksförbundet Attention och specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Mer information om priser, program och anmälan.

(Abstractmall finns för nedladdning på hemsidan)