Hanen-utbildning Stockholm

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 12/06/2018 - 15/06/2018
Hela dagen

Kategorier


The Hanen Centre, Kanada och Talkliniken, Danderyds sjukhus anordnar certifieringsutbildning för logopeder i  den evidensbaserade metoden It Takes Two to Talk®

Utbildningen ger logopeden möjlighet att hålla kurser i språkstimulerande strategier för föräldrar till barn 0 – 5 år med grav språkförsening och språkstörning. Föräldrakurserna är en evidensbaserad intervention som syftar till att ge föräldrar kunskap och praktiska verktyg med vilka de kan stötta sina barns språkutveckling. Besök gärna Hanens hemsida .

Mer information och registrering

Kontaktperson Talkliniken: zafira.karakezlidis@sll.se

Kursen innebär bland annat att du:

  • lär dig effektiv metodologi för att coacha föräldrar i responsiv kommunikationsstil
  • får en översikt av principer för vuxenutbildning vilket bidrar till mer effektivt lärande för föräldrar
  • lär dig att coacha och ge återkoppling till föräldrar utifrån filmad föräldra-barninteraktion
  • får certifiering i att leda föräldrakursen It Takes Two to Talk – The Hanen Program® for Parents of Children with Language Delay
  • får tillgång till Hanen-organisationens material och onlineresurser för fortsatt kompetensutveckling, bland annat specifikt och medlemsexklusivt material för att arbete utifrån It Takes Two to Talk-konceptet i individuell behandling