Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 18/10/2018
Hela dagen

Plats
Mun-H-Center, Akademin, Ågrenska, Lilla Amundön

Kategorier Inga Kategorier


Oavsett diagnos har alla barn rätt att utvecklas och bli så självständiga som möjligt. Den här utbildningen ger dig konkreta tips och strategier för utveckling och inlärning för små barn med autism.

Denna kurs kommer att ge dig både teoretisk kunskap och konkreta verktyg för att motivera barn till att delta i aktiviteter och skapa samspelstillfällen. Du kommer att lära dig hur du kan ge tydligare signaler så att barnet bättre förstår vad som förväntas av henne/honom, hur du kan bryta ned inlärningen i mindre delar och hur du på olika sätt kan arbeta med att motivera barnet att medverka och lära sig nya saker. Under dagen får du se exempel och prova på hur du kan jobba utifrån positivt beteendestöd i verksamheter som tandvård, sjukvård, förskola och skola.

Positivt beteendestöd

Två handledare från Psykologpartners specialistverksamhet BanyanCenter för små barn med autism kommer under dagen att berätta och visa på hur du kan arbeta med positivt beteendestöd för att få ditt barn att medverka och för att skapa nya inlärningstillfällen. Positivt beteendestöd bygger på inlärningsteori och beteendeanalys och har utvecklats starkt inom områden där behov av etiska riktlinjer och tydligt fokus på livskvalitetshöjande insatser är extra betydelsefullt, som i arbetet med barn med funktionsnedsättning. Positivt beteendestöd fokuserar på insatser som är praktiskt genomförbara i barnets naturliga miljö av de personer som finns nära honom/henne i vardagen, så som föräldrar, pedagoger och vårdpersonal. Syftet med alla insatser är att öka livskvaliteten på kort och lång sikt för barnet och för människor i hennes/hans närhet.

Dag och tid: Torsdag 18 oktober 2018, preliminärt: kl 8.30-16.00
Plats: Mun-H-Center, Akademin, Ågrenska, Lilla Amundön i Hovås
Målgrupp: Alla intresserade
Kostnad: 3500 SEK inkl moms för profession, 500 SEK inkl moms för föräldrar/anhöriga. Lunch och fika ingår.
Anmälan: Senast 28 september

För mer info och anmälan: www.mun-h-center.se