Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 23/10/2017 - 27/10/2017
12:00 f m

Kategorier


Hösten 2017 ges kursen Intervention vid förvärvade neuromotoriska talstörningar (3 hp) i Stockholm och i Göteborg vid två kurstillfällen:

 Kursen ges vid Karolinska Institutet (campus Flemingsberg) 171023-171024 och vid Göteborgs universitet 171026-171027. Denna kurs är en fortsättning på Bedömning av neuromotoriska talstörningar (1,5 hp) som gavs hösten 2015 och har ungefär samma utformning. Man behöver dock inte ha deltagit i kursen 2015 för att gå den nya kursen hösten 2017.

Kursen omfattar genomgång av olika interventioner vid neuromotoriska talstörningar och en översikt av evidensläget för dysartribehandling. Vid oktoberdagarna är Edythe Strand från Mayokliniken, USA, inbjuden som föreläsare, övriga kursledare är Lena Hartelius och Ellika Schalling. Vid ett uppföljande tillfälle i januari 2018 sker redovisning av examination i grupp.

Kurskostnad 3000 SEK. Anmälan är bindande.

Formuläret ska skickat elektroniskt tillsammans med kopia av examensbevis samt identitetshandling (personbevis eller kopia på körkort eller pass) till mirja.billestedt@neuro.gu.se

Deadline för anmälan är 21 augusti 2017!

Anmälningsblankett

 

Kontaktpersoner:

ellika.schalling@ki.se

lena.hartelius@neuro.gu.se