Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 09/10/2017 - 10/10/2017
9:00 f m - 5:00 e m

Plats
Saturnus Konferens Slussen

Kategorier


 

Att kommunicera med någon som befinner sig på en annan plats än vi själva ses idag som en självklarhet, men många personer har begränsad möjlighet att rakt av använda de vanligaste alternativen, såsom röstsamtal, mail, meddelandetjänster eller sociala medier. Då kan det behövas hjälpmedel eller stödinsatser.

Sveriges regioner och landsting tar varje år del av ett gemensamt statsbidrag, f.n. 19,5 MSEK, för stödinsatser till målgrupperna personer med dövhet, hörselnedsättning, dövblindhet, talskada eller språkstörning, allt enligt förordning 2014:298. Vidare uppdrar och finansierar Socialstyrelsen nationell samordning av insatser för elektronisk kommunikation, ett uppdrag som för närvarande förvaltas av Region Örebro län.  Samordningsuppdraget beskrivs i förordning 2014:299.

Den 9-10 oktober kommer det att hållas en konferens om E-kommunikation i Stockholm. Konferensen är årligt återkommande sedan många år tillbaka. Nytt för i år är att första dagen vigs helt åt målgruppen personer med talskada eller språkstörning. Den målgruppen har tidigare inte tagit del av stimulansbidraget i samma utsträckning som övriga målgrupper och har också haft mindre fokus på konferenserna. Andra dagen kommer framför allt att handla om frågor som rör målgruppen personer med dövhet, hörselskada och dövblindhet.

Syftet med konferensen är att du som på något sätt arbetar med hjälpmedelsförskrivning eller stödinsatser inom området elektronisk kommunikation, oavsett målgrupp, ska kunna förkovra dig, få inspiration och utbyta idéer med kollegor runt om i landet.

Första dagen får ni bland annat lyssna till Margret Buchholz, specialistarbetsterapeut på DART, som berättar om sin forskning om fjärrkommunikation för personer med kognitiva och kommunikativa svårigheter och till Tina Jansson som själv använder en dator med ögonstyrning för när- och fjärrkommunikation.

Anmälan och preliminärt program hittar du här på E-kommunicera.nu.