Logopedprogrammets vetenskapliga dag, KI

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 04/06/2019
9:00 f m - 3:00 e m

Plats
Birkeaulan 2, Karolinska universitetssjukhuset

Kategorier


Enheten för logopedi bjuder in till logopedprogrammets vetenskapliga dag, där årets examensarbeten i logopedi presenteras. Varje presentation är 10 minuter och därefter finns plats för frågor. Dagen avslutas med mingel och förfriskningar!

Utdrag ur programmet:

  • The impact of infant-directed speech on word-learning in 13 to 14 months old infants (Elin Engbom)
  • Expressiv fonologi hos 21 och 27 månader gamla barn: normering och utprovning av metoden för PEEPS-SE (Amanda Näslund och Hilda Olsson)
  • Effekter av bildstöd på återberättande hos elever i årskurs 4–6 med typisk språkutveckling och språkstörning (Elin Hällström och Jenny Myr)
  • Reliabilitetsprövning och validering av självskattningsformuläret Skattning av Rösten vid Könsinkongruens – Assigned Male at Birth (Michelle Ekman och Hanna Bolle)
  • Perceptuell analys av tal- och röstfunktion efter intensiv gruppbehandling av personer med Parkinsons sjukdom (Johanna Lundqvist och Karin Sproge)

Hela programmet finns online