Nationell nätverkskonferens om dyskalkyli för logopeder

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 01/11/2018 - 02/11/2018
12:00 f m

Plats
Danderyds sjukhus

Kategorier Inga Kategorier


Nationell nätverkskonferens om dyskalkyli för logopeder

I höst anordnar Talkliniken vid Danderyds sjukhus i Stockholm för andra året i rad en nationell nätverkskonferens. Konferensen är i första hand riktad till logopeder som utreder räkneförmåga, men i mån av plats är även logopeder som utreder läs- och skrivförmåga välkomna att delta. Syftet med konferensen är att diskutera det aktuella forskningsläget, differentialdiagnostik och standarduppsättning av test. Konferensen kommer innehålla både föreläsningar och gruppdiskussioner.

Tid: Torsdag 1 november kl. 12:30-17:00
Fredag 2 november kl. 08:30-15:00

Plats: Danderyds sjukhus, Aulan.

Program:

Pekka Räsänen, neuropsykolog, vid University of Jyväskylä, Finland.
Titel: What do we know about the factors behind learning and not-learning mathematics. Pekka Räsänens expertområden är inlärningssvårigheter i matematik, diagnostisering av inlärningssvårigheter i matematik och datorbaserade metoder. Föreläsningen kommer hållas på engelska.

Ulf Träff, Professor i psykologi, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Avdelningen för psykologi (PSY), Linköpings universitet. Föreläsningen handlar om nya perspektiv kring specifika räknesvårigheter, ordinalitet och sekundära räknesvårigheter. Ulf Träff bedriver forskning som bland annat syftar till att undersöka vilka förmågor som är av betydelse för matematikutvecklingen, varför vissa barn har stora svårigheter med matematikutvecklingen, hur dessa barn kan hjälpas och hur hjärnan arbetar när vi löser matematiska uppgifter.

Åse Prodér & Lovisa Verner, legitimerade logopeder, verksamma på logopedimottagningen, Alingsås Lasarett respektive som hjälpmedelskonsulent/logoped på SPRIDA, Centrum för hjälpmedel i Region Örebro län. De presenterar sitt magisterarbete från år 2018 vid Göteborgs Universitet: Utvärdering av nytt testmaterial för screening av räknesvårigheter hos grundskoleelever, årskurs 4–6. ”Det finns få testmaterial som har anknytning till den senaste forskningen angående relationen mellan symbolisk mängduppfattning och räkneförmågan. Föreliggande studies primära syfte var att utvärdera validitet och reliabilitet hos testmaterialet ”Diagnostiskt Test av Siffror och Aritmetik”. Materialet består av tre deltest och innefattar en sådan anknytning. Det sekundära syftet var att ta fram normer för instrumentet. Slutsatsen blev att instrumentet har fått en första utvärdering och är, med vissa justeringar, redo för vidare prövning.”

Övrig tid ägnas åt arbete och diskussioner i mindre grupper. Detaljerat schema mailas till deltagarna.

Anmälan: talklinikendyskalkyli@gmail.com
Ange namn, mottagning, telefonnummer och eventuella kostallergier etc.
Logopeder som utreder dyskalkyli är välkomna att anmäla sig fram till den 3 oktober. Därefter öppnas anmälan upp även för övriga. Sista anmälningsdag är 15 oktober. Anmälan är bindande efter detta datum.

Pris: 1200 :-. Priset kan komma att justeras nedåt. I priset ingår fika torsdag och fredag, samt lunch fredag.

Kontakt: olof.tyche@sll.se, katarina.i.kjellberg@sll.se, telefonnummer: 08 123 590 63

Logi: Ordnas på egen hand. Patienthotellet Mörby ligger i anslutning till Danderyds sjukhus: www.sodexomeetings.se/morby/”

Varmt välkomna!