PROMPT Introduction to technique

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 16/10/2019 - 18/10/2019
9:00 f m - 5:00 e m

Plats
Gamlestadens medborgarhus

Kategorier Inga Kategorier


Göteborg 16-18 Oktober 2019

Välkommen till en introduktionsworkshop i PROMPT, ​Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets​. PROMPT är en holistisk metod för behandling av kommunikationssvårigheter men också en teknik för taktil-kinestetisk behandling av talmotoriska svårigheter. PROMPT är en evidensbaserad metod som riktar sig till både barn och vuxna med medfödda eller förvärvade talsvårigheter eller försening av talspråklig utveckling.

Workshopen pågår under tre heldagar och ger dig kunskap om PROMPT som metod och som teknik. Workshopen fördjupar sig i bedömning och behandling av olika talmotoriska svårigheter. I workshopen ingår mycket praktisk träning av både bedömning och teknik.

Välkommen med din anmälan!

Anmälan: ​https://www.promptinstitute.com/event/Goteborg

Plats: Gamlestadens medborgarhus, Göteborg
Tid: 16 -18 Oktober 2019
Kostnad: 995 USD

Sista anmälningsdag: 2019-09-01 Max antal deltagare: 28

Frågor: ​torunn@logopedkontakt.se​ eller se adress på anmälningssidan