Röstergonomi och ljudmiljö, 7,5 hp

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 03/12/2019 - 17/01/2020
Hela dagen

Plats
Logopedprogrammet, Lund

Kategorier Inga Kategorier


Restplatser finns!

Lunds universitet ger kursen ”Röstergonomi och ljudmiljö” under ledning av Viveka Lyberg Åhlander och Suvi Karjalainen. Kursen startar v 49 och avslutas v 3. Välkommen med din ansökan via antagning.se!

https://www.antagning.se/se/search?period=1&freeText=R%C3%B6stergonomi+och+ljudmilj%C3%B6&searchableOnlyOutside=on&searchableOnly=on&semesterPart=0

Sista ansökningsdatum är 17/11.

Kursens övergripande syfte är att ge studenterna fördjupade kunskaper och färdigheter för att kunna kartlägga/diagnosticera och behandla röst- och kommunikationsproblem hos barn och vuxna ur ett ergonomiskt perspektiv. Kursen utgår från ett ergonomiskt synsätt på individens interaktion med miljön i olika situationer med tonvikt framförallt på ljudmiljön. Visst fokus kommer även att läggas på hörseln och lyssnaren. Undervisning sker i PBL form med föreläsningar och omfattar även praktiska laborationer och platsbesök. Examination sker i form av en skriftlig rapport som presenteras muntligt vid ett avslutande seminarium. Följande kursdagar är schemalagda på plats i Lund:  3-6/12, 16-17/12 och 16-17/1.