Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 08/10/2018 - 08/01/2019
12:00 f m

Kategorier


Höstterminen 2018 ges kursen Kommunikationspartnerträning vid afasi (3 hp) som uppdragsutbildning vid Göteborgs universitet.
Kursdatum: Två sammanhängande heldagar med föreläsningar och övningar den 8/10 – 9/10 samt en uppföljningsdag den 8/1 2019.

Kursen syftar till att ge översikt av hur man kan arbeta kliniskt med kommunikationspartners i samband med afasi. På kursen kommer olika evidensbaserade metoder att behandlas, till exempel “Supported Conversation for Adults with Aphasia” (SCA), “Better Conversations with Aphasia” (BCA) och “Supporting Partners of People with Aphasia in Relationships and Conversation” (SPPARC). Ett särskilt fokus i kursen är praktisk träning i analys och bedömning av  kommunikationsmönster. Kursen ger också tillfälle att tillämpa och diskutera möjlig intervention samt tar upp utvärdering av behandlingseffekt.

Kursledare: Charlotta Saldert och Karin Eriksson.

Anmälan senast 1 september 2018!

Kurskostnad: 4000 SEK.

Mer information och anmälningsblankett