Base

Ort:

Södertälje

Examensår

1992

Arbetsplats

Södertäljelogopederna

Intresseområden

Ät- och sväljsvårigheter, Läs, skriv- och räknesvårigheter, Oralmotorik, Röst, Skollogopedi, Språkstörning, Stamning

Namn

Åsa Hägg