Base

Ort:

Hylte

Examensår

2017

Arbetsplats

Centrala elevhälsan

Intresseområden

Ät- och sväljsvårigheter, Läs, skriv- och räknesvårigheter, Neuro, Oralmotorik, Skollogopedi, Språkstörning

Namn

Clara Olofsson