Base

Ort:

Ljungby

Examensår

2017

Arbetsplats

Barn och ungdomshabilteringen

Intresseområden

Ät- och sväljsvårigheter, Habilitering, Läs, skriv- och räknesvårigheter, Neuro, Oralmotorik, Språkstörning

Namn

Clara Olofsson