Base

Examensår

2013

Arbetsplats

Resursteam förskola, Göteborgs stad (Västra Göteborg SDF)

Intresseområden

Ät- och sväljsvårigheter, Läs, skriv- och räknesvårigheter, Skollogopedi, Språkstörning

Namn

Erik Torstensson