Base

Ort:

Tierp

Examensår

2015

Arbetsplats

Tierps kommun

Intresseområden

Läs, skriv- och räknesvårigheter, Skollogopedi, Språkstörning

Namn

Karin Enqvist