Base

Ort:

Malmö

Examensår

2002

Arbetsplats

Lunds Universitet

Intresseområden

Läs, skriv- och räknesvårigheter, Skollogopedi, Språkstörning

Namn

Ketty Andersson