Base

Ort:

Göteborg

Examensår

1998

Arbetsplats

Göteborgs Universitet + University of Queensland, Australia

Intresseområden

Ät- och sväljsvårigheter, Laryngektomi och munhålecancer, Neuro, Röst

Namn

Liza Bergstrom