Base

Ort:

Ljungby

Examensår

2010

Arbetsplats

Barn- och ungdomshabiliteringen, region Kronoberg

Intresseområden

Ät- och sväljsvårigheter, Habilitering, LKG, Oralmotorik, Språkstörning

Namn

Madeleine Brodén