Base

Ort:

Växjö

Examensår

2013

Arbetsplats

Centrallasarettet Växjö

Intresseområden

Ät- och sväljsvårigheter, Laryngektomi och munhålecancer, Läs, skriv- och räknesvårigheter, Neuro, Röst

Namn

Maja Jägervall