Base

Ort:

Stockholm

Examensår

1998

Arbetsplats

Nationellt resurscenter tal och språk, SPSM, Stockholm

Intresseområden

Habilitering, Läs, skriv- och räknesvårigheter, Skollogopedi, Språkstörning

Namn

Marika Habbe