Base

Ort:

Stockholm

Examensår

2005

Arbetsplats

Stockholms universitet

Intresseområden

Ät- och sväljsvårigheter, Habilitering, Röst, Skollogopedi, Språkstörning

Namn

Signe Tonér