Om Logopedforum

Logopedforum är en professionell webbtjänst där logopeder kan utbyta erfarenheter och kunskap samt diskutera viktiga frågeställningar i sin yrkesroll. Grunden är ett socialt nätverk för professionellt samarbete mellan logopeder. På Logopedforum kan logopederna utbyta råd och diskutera allt från logopediska frågor och forskning till utbildning och karriär. Tjänsten är kostnadsfri och tillgänglig för logopeder och logopedstudenter i hela Norden. Innehållet på Logopedforum skapas av medlemmarna själva. Upphovsrättsliga frågor behandlas i våra användarvillkor.

Några tips:

– tänk på att avidentifiera patientfall

– logopedforumbloggen är öppen för alllmänheten och kräver ingen inloggning

– om du har synpunkter/kritik gällande vad någon skrivit, ta upp det i ett direktmeddelande/mail till personen

Logopedforum drivs och underhålls på ideell basis av Svenska Logopedförbundet (Slof), ett fack- och professionsförbund med ca 2000 medlemmar, en delförening inom fackförbundet SRAT som i sin tur ingår i Saco. Medlemskap i Logopedforum kräver inget medlemskap i Slof. Svenska Logopedförbundet förbehåller sig rätten att nyttja Logopedforum för facklig information samt att redigera/radera inlägg som kan upplevas stötande eller som innehåller kommersiella budskap.

Om du har några frågor eller vill veta mer om Logopedforum, välkommen att kontakta oss, antingen direkt via Logopedforum eller via mail:

Stina Flodin stina.flodin@logopedforbundet.se