Mer om NPF för blivande specialpedagoger och speciallärare

Specialpedagogik 29 januari 2019:  Nya examensmål kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) infördes i specialpedagog- och speciallärarutbildningarna i höstas. Vid Umeå universitet läser specialpedagoger och speciallärare första terminen tillsammans och där har…
Continue Reading