ADHD i barndomen kopplat till psykosociala problem i tonåren

Läkartidningen: i en avhandling från Karolinska Institutet av barnpsykiater Eva Norén Selinus undersöktes hur ADHD-symtom hos pojkar och flickor i barndomen är associerade med psykosociala problem i tonåren. Med hjälp av screeninginstrumentet A-TAC intervjuades föräldrar till 450 tvillingar. I fokus stod neuropsykiatriska symtom (framför allt ADHD) hos barnen. Senare undersöktes psykosocial problematik i…
Läs mer...

Ny artikel om språkförmåga och psykisk hälsa hos unga kriminella

Ny artikel publicerad i International Journal of Speech-Language Pathology: Language functioning, mental health and alexithymia in incarcerated young offenders av Pamela Snow, Mary Woodward, Monique Mathis och Martine Powell. Tidigare studier beskriver stor förekomst av språkstörning hos unga lagöverträdare; dock har viktiga korrelat såsom psykisk hälsa och alexithymi fått lite…
Läs mer...

Vårdstudenter i norr kräver bättre villkor

Sveriges Radio:  Umeå medicinska studentkår har uppvaktat landstingen i norra regionen angående villkoren för studenter inom omvårdnad och rehabilitering: exempelvis sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, logopeder och arbetsterapeuter. – Jag tror landstingen måste börja se utbildning som ett mål i sig, i rekryteringssyfte, säger Alexander Siotis, ordförande för Umeå medicinska studentkår. Siotis anser att landstingen ska utforma ett gemensamt…
Läs mer...

Finsk logopedstudent håller afasikurser

Yle Nyheter: Emilia Wilén studerar till logoped vid Åbo Akademi och håller kurser för personer med afasi. I Finland är logopedutbildningen femårig och det är endast vid Åbo Akademi som utbildningen ges på svenska (om jag är rätt underrättad). I Norrköping leder logopedstudenter studiecirklar för personer med afasi. Finns det fler…
Läs mer...

Artisten Elliphant om sin ADD och dyslexi

Sveriges Radio P5 Sthlm: Det kan finnas ett samband mellan diagnoser som autism, ADHD och ADD och kreativitet, enligt forskaren Simon Kyaga vid Karolinska institutet som nu startar ett forskningsprojekt för att slå fast detta. Artisten Elliphant, Ellinor Olovsdotter, fick diagnosen ADD och dyslexi och plötsligt fick den inre oron och ständiga rastlösheten en förklaring. Det var…
Läs mer...

Läsförståelsen är central i vårt samhälle

Utbildningsradion sänder just nu en dokumentärserie i åtta delar om läsningens betydelse för frihetsberövade. För många av de 10 000 svenskar som varje år blir frihetsberövade spelar läsning en avgörande roll. Eftersom de inte har tillgång till telefon eller dator sker en stor del av deras kommunikation genom skrivande. DN: läsforskaren…
Läs mer...

Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd

Barnombudsmannen presenterar rapporten Respekt (2016) - Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd. "Barnombudsmannen har i årets fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. De berättar att de vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill få leva i trygghet och slippa fördomar, kränkningar och…
Läs mer...

Nya verktyg för att ge rätt stöd vid NPF

:  På KIND på Karolinska Institutet utvecklas nya världsledande instrument för att ge bättre stöd till personer med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sven Bölte, chef för KIND, presenterar framstegen på NPF forum i maj 2016. Det handlar om ett pågående paradigmskifte. Hittills har fokus legat på att se på symptomen för en viss diagnos.…
Läs mer...