Opinionsbildning

Ändring i socialtjänstförordningen om äldreboenden

SKL: Regeringen har den 11 februari 2016 beslutat om en ändring i socialtjänstförordningen. I förordningen förtydligas att den enskildes behov ska vara styrande, och om det behövs ska personal finnas tillgänglig dygnet runt. Nu kommer ett arbete påbörjas, tillsammans med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna, ta fram nya arbetssätt och…
Läs mer...
Fackligt

Informationsmaterial på Slofs hemsida

Lagom till Europeiska logopedidagen 6 mars finns nu nedladdningsbart material på Svenska Logopedförbundets hemsida. Dels en affisch specifikt för Europeiska logopedidagen, som i år har temat dyspraxi, dels informationsblad/diagnoskort för några av de vanligaste logopediska arbetsområdena. Tillsammans sprider vi kunskap! Dela gärna med er av era bästa tips kring hur…
Läs mer...

Artikel: Young offenders’ perspectives on their literacy and communication skills

Ett växande forsknings- och arbetsområde inom logopedi är språk- och kommunikationssvårigheter hos ungdomar som har begått brott.  RCSLT har en temaflik på sin hemsida som beskriver att 60 % av young offenders i Storbritannien beräknas ha någon kommunikativ funktionsnedsättning. Logopedisk behandling kan minska risken för att återfalla i brott. Tidsskriften International…
Läs mer...

Logopeder bidrar till ökad medvetenhet om flickor i inlärningssvårigheter

P4 Värmland: logopederna Linda Sundin och Elisabeth Miske, beskriver hur flickor med inlärningssvårigheter ofta döljer sina svårigheter. Istället yttrar sig problemen som stress, huvudvärk, ätstörningar eller depression. – Det är en större grupp än man först kan tro, säger Linda Sundin. Vi märker dem mer och mer.   Nu ordnar landstinget…
Läs mer...

Färsk forskning: Return of Voice for Ventilated Tracheostomy Patients

Return of Voice for Ventilated Tracheostomy Patients in ICU: A Randomized Controlled Trial of Early-Targeted Intervention Freeman-Sanderson, Amy L. BachApplSc; Togher, Leanne PhD; Elkins, Mark R. PhD; Phipps, Paul R. PhD Färsk RCT-studie visar goda resultat av tidig intervention och ingen ökad risk för komplikationer med in-line-talventil vid mekanisk ventilering…
Läs mer...
Fackligt

Styrelsemöte och samarbete med Sloss

Idag träffas Svenska Logopedförbundets styrelse för en intensiv mötesdag i Stockholm. Mycket ska avhandlas, bland annat hur vi fortsätter att utveckla Slofs lokalföreningar. Vi hoppas få en närmare dialog med befintliga lokalföreningar. Dessutom vill vi förstås att ännu fler ska inse vikten av lokalt engagemang och starta nya lokalföreningar i…
Läs mer...

Fungerande kommunikation: en rättighet!

ETC Bergslagen: Reportage om Olle, som har en cp-skada och utvecklingsstörning. Med hjälp av Vuxenhabiliteringens logoped Pia Sjölund har  Olle fått ett fungerande kommunikationssätt. Omsorgspedagog Lina Grip efterfrågade för ett par år sedan logopedkontakt från Vuxenhabiliteringen då hon inte kunde förstå Olle. Olle kan inte uttrycka sig verbalt, han har mycket…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Disputation idag!

Sahlgrenska Akademin: idag disputerar logoped Maria Sundqvist på en avhandling med titeln: Fine motor timing ability - a study of syllable repetition and finger tapping in adults with developmental stuttering och Parkinson's disease compared with healthy adults. Syftet med avhandlingsprojektet är att: Vidareutveckla en testmetod för att undersöka timingförmågan hos…
Läs mer...