Övrigt

Prins Carl Philip blir beskyddare av Dyslexiförbundet FMLS

Dyslexiförbundet:  Sedan ett par år tillbaka är Prins Carl Philip en viktig röst för personer med läs- och skrivsvårigheter. Prinsen har offentligt berättat om sin egen dyslexi och vad den har inneburit för honom. 2014 påbörjades ett samarbete mellan Prinsen och Dyslexiförbundet FMLS, vilket bland annat ledde till en uppmärksammad…
Läs mer...
Övrigt

Videomöte med läkare i Region Jönköping och i Stockholms läns landsting

Sveriges största landsting Stockholm kommer från och med 1 januari att erbjuda videomöte med läkare till samma villkor och pris som fysiskt möte. Jönköpings län blir först i landet med att ge videomöte samma status som fysiska möten. Avtalet mellan företaget Webbhälsa AB, som ligger bakom appen Kry, innebär bland annat…
Läs mer...

Färsk svensk artikel om fonologi vid LKG

Kristina Klintö, Eva-Kristina Salameh och Anette Lohmander har i dagarna publicerat artikeln "Phonology in Swedish-speaking 5-year-olds born with unilateral cleft lip and palate and the relationship with consonant production at 3 years of age" i tidsskriften International Journal of Speech-Language Pathology. Abstract/artikel
Läs mer...
Kompetensutveckling

SPSM:s studiepaket om AKK

Skolvärlden:  SPSM släpper nu ett webbaserat studiepaket om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Elever med behov av kommunikativt stöd ska kunna delta i undervisning, och därför satsar nu Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) på att höja pedagogernas kunskaper i att möta de behoven. Med hjälp av självstudier på nätet ska lärare bättre…
Läs mer...
Logopedi

Elever med grav språkstörning i Vallentuna

Tidningen Specialpedagogik publicerar ett reportage om undervisning av elever med språkstörning i Vallentuna. Medverkar gör bland andra logopederna Karin Kahn och Moa Hyltefors Nyström.  Här följer en sammanfattning: Vallen är en särskild undervisningsgrupp för elever med grav språkstörning och här arbetar åtta lärare sida vid sida med två logopeder. Vallen…
Läs mer...

Senaste nytt från utredningen om grav språkstörning i skolan!

Skolorna missar elever med grav språkstörning Regeringens utredare Jan Sydhoff föreslår en ny sorts undervisningsmiljöer samt regionala kunskapscenter. Jan Sydhoff kommer att föreslå ett nytt stöd till eleverna med grav språkstörning: särskilda kommunikativa miljöer. Det kan vara grupper eller särskilda skolor. Till skillnad från särskilda undervisningsgrupper ska kommunerna få driva…
Läs mer...