Västerås får statliga medel för elever med språkstörning

Sveriges Radio P4 Västmanland har tidigare rapporterat om Västerås kommuns kartläggning av hur många barn som ha en språkstörning. Nu har Västerås fått statliga medel för att kunna jobba med frågan. Man har i viss mån redan börjat utbilda personal på skolor, men man undersöker också hur man kan ta det…
Läs mer...

Slof Västerbotten

Ännu en lokalförening har sett dagens ljus! Den här gången är det logopederna i Västerbotten som har bildat lokalförening. Slofs lokalföreningar är sektorövergripande dvs det spelar ingen roll om du jobbar i landsting, stat, kommun eller privat sektor. Genom lokalt engagemang underlättas kollegial samverkan och lokal opinionsbildning.
Läs mer...

Konsensuskonferens om språkstörning

Dagens konsensuskonferens i Lund är just avslutad. En stor eloge till Birgitta Sahlén med flera som anordnade denna givande dag med medverkan av Courtenay Norbury och Susan Ebbels. Givande diskussioner om diagnos, definitioner, bedömning, intervention, utbildning och opinionsbildning samt avslutande överenskommelser om vad vi konkret kan göra redan efter helgen!…
Läs mer...

Nytt forum om appar för kommunikation!

Hej!Nu har webbforumet Appar för kommunikation kommit ut i en ny version! Det är ett forum om appar som kompenserar, kompletterar och stödjer talet och språkförståelsen och som har utvecklats i Arvsfondsprojektet med samma namn. Webbforumet är framtaget för att hjälpa till att hitta information kring appar som stöd vid…
Läs mer...

Filmtips: barn och ungdomar berättar om hur det är att ha dyslexi

Filmerna har några år på nacken men fungerar fortfarande bra för att kunna visa hur andra har det och hur de hanterat sina svårigheter. I serien "Åsså har jag dyslexi" berättar barn och ungdomar om hur det kan vara att ha dyslexi, hur det kändes att få diagnosen och ger tips…
Läs mer...

Tråkiga nyheter från Uppsala

Sveriges Radio Uppland: Det uppskattade inkaprojektet, där logopeder åker ut till barnen i skolorna och tränar. Det statliga beloppet som är beräknat för ett år är slut till #160; Giggi Thompsson, chef för individstöd hos utbildningsförvaltningen: -  Klart att frågan är behjärtansvärd. Men frågan är: är det här skolans uppdrag att…
Läs mer...