Svenska Logopedförbundet företräder drygt 2000 logopeder och logopedstudenter. Slofs styrelse arbetar på ideell basis för att tillvarata medlemmarnas intressen på bästa sätt. En väsentlig uppgift för Slof är att se till att logopeder representeras i viktiga sammanhang på nationell nivå och att ständigt omvärldsbevaka i frågor som rör logopeder.

Här är några exempel på frågor som styrelsen arbetar med:

  • Utfärdande av specialistbevis för logopeder
  • Kliniska riktlinjer
  • Professionsutvecklande kurser
  • Lokalföreningar
  • Tidningen Logopeden

 

Svenska Logopedförbundets hemsida

SRAT