Så vill Skolsverige stärka elevhälsan

Skövde Nyheter 28 oktober: 

Cirka 340 barn och ungdomar med symptom på exempelvis adhd och autism står i kö för utredning vid sjukhuset i Skövde. Kön har mer än fördubblats på drygt ett år och den aktuella väntetiden för neuropsykiatrisk utredning kan vara upp till tre år. Efter ett beslut fick verksamheten för två år sedan ett utökat ansvar, utan att få ökade resurser.

— Vi fick ta över behandlings- och uppföljningsansvaret för flertalet patienter med diagnosen autism som tidigare var habiliteringens ansvar. Samtidigt har vi också sett en tendens till ökat inflöde av remisser, säger verksamhetschef Annelie Sundén-Gustavsson.

Det är dock det utökade uppdraget som har påverkat kösituationen allra mest. Enligt Annelie Sundén-Gustavsson har vissa satsningar dock gjorts på mottagningen.

— Men vi är inte riktigt i hamn ännu för att kunna säga att vi har rätt resurser för uppdraget. Vi har fortfarande behov av fler läkare, psykologer och logopeder.