Tag archives for ätsvårigheter

Svenskt logopediskt ståndpunktsdokument

Forskare inom logopedi från samtliga utbildningsorter har lagt ner ett stort och föredömligt arbete på att ta fram ett logopediskt ståndpunktsdokument, "Kommunikations- och sväljstörningar genom hela livet: ett logopediskt ståndpunktsdokument" av Lohmander, McAllister, Hansson, Hartelius, Blom Johansson, Hansson, Samuelsson, Schalling, Södersten, Östberg, van Doorn. Dokumentet innehåller bland annat stratifierade uppskattningar av…
Läs mer...
Logopedi

Ätsvårigheter hos barn: vad handlar det om?

Logopeder är experter på ätande och har en viktig roll när det gäller att utreda och behandla ätsvårigheter hos barn. Multiprofessionellt omhändertagande är ofta det optimala för barn med ätsvårigheter, men tyvärr är logopedtjänster ofta underdimensionerade inom exempelvis barn- och ungdomshabilitering. På vissa håll i landet är dessutom ansvarsfördelningen oklar…
Läs mer...
Logopedi

Europeiska Logopedidagen: ätsvårigheter hos barn

Grafik: Jessica Anerfält/Svenska Logopedförbundet Den 6 mars, på den Europeiska logopedidagen, uppmärksammas sväljsvårigheter/dysfagi av logopedförbund i hela Europa. I Sverige vill vi också öka medvetenheten om ätsvårigheter hos barn. Ätsvårigheter kan bero på nedsatt munmotorisk funktion, annorlunda uppfattning av smak och konsistens, sjukdomar/skador eller svårigheter med samspel och kommunikation i…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Internationell standard för dysfagi

International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) är ett globalt initiativ för att förbättra livskvaliteten hos de 560 miljoner (!) människor som lever med ät- och sväljsvårigheter/dysfagi. IDDSI drivs sedan 2013 på frivillig grund av logopeder, dietister, läkare, arbetsterapeuter med flera yrkeskategorier. Ett av de vanligare sätten att hantera ät- och…
Läs mer...
Logopedi

Inför den Europeiska Logopedidagen den 6 mars

Den Europeiska logopedidagen går av stapeln den 6 mars - ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma beslutsfattare, vårdgrannar och allmänhet vad vi logopeder kan bidra med, särskilt när det gäller områdena dysfagi och ätsvårigheter hos barn. Slofs arbetsgrupp har bland annat tagit fram kortfattade informationsblad om dysfagi och ätsvårigheter som redan…
Läs mer...