Vi äter alla på det sätt vi klarar av

ätsvårigheter

Grafik: Jessica Anerfält/Svenska Logopedförbundet

Den 6 mars, på den Europeiska logopedidagen, uppmärksammas sväljsvårigheter/dysfagi av logopedförbund i hela Europa. I Sverige vill vi också öka medvetenheten om ätsvårigheter hos barn. Ätsvårigheter kan bero på nedsatt munmotorisk funktion, annorlunda uppfattning av smak och konsistens, sjukdomar/skador eller svårigheter med samspel och kommunikation i måltidssituationen.

Logopeder utreder, behandlar och ger råd kring ätsvårigheter hos barn. Logopeder finns på logopedmottagningar, på barn- och ungdomshabiliteringar, ibland inom barn- och ungdomsmedicin och allt oftare inom elevhälsa.

Hälso- och sjukvårdens insatser till barn med ätsvårigheter varierar och tyvärr är omhändertagandet inte likvärdigt ur ett nationellt perspektiv. Ofta behövs ett multidisciplinärt team för bästa möjliga insats för dessa barn.