Tag archives for Barn

Kompetensutveckling

Evidensbaserad språklig intervention: Välj generellt tillvägagångssätt – logopedstyrt

I förra inlägget i serien om evidensbaserad språklig intervention tittade vi på grundläggande behandlingsprinciper och generella tillvägagångssätt. Vi introducerade den här modellen (baserad på Fey, 1986 och sammanfattad i Paul & Norbury, 2012) som illustrerar att olika generella tillvägagångssätt för språklig intervention kan placeras in på ett kontinuum som går…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Evidensbaserad språklig intervention: Definiera mål

Förra veckans inlägg i serien om evidensbaserad språklig intervention handlade om bedömning och den här veckan kommer vi att fokusera på hur vi gör för att att definiera mål för interventionen. (Tidigare inlägg i serien hittar du i slutet av det här inlägget.) Hur prioriterar vi egentligen områden som vi…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Utbildning av vårdpersonal för stärkt kommunikativt bemötande

Alla barn, inklusive barn med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktig i sin vård och i beslut som rör dem. Trots detta, har barn med funktionsnedsättning sämre erfarenhet av vården än barn utan funktionsnedsättning (Storbritannien). Barn och unga med funktionsnedsättningar vistas dessutom mer på sjukhus än andra barn. Kommunikationen kan…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Gester och språkstörning

Använder barn med språkstörning gester som kompensatorisk strategi? Detta undersökte Charlotte Wray och kollegor hos 21 barn med språkstörning, barn med typisk utveckling samt barn med "low language and educational concerns". Barnen med språkstörning var sämre än jämnåriga vad gällde imitation och elicitering av gester. Däremot uppmättes ingen skillnad i den…
Läs mer...

What Works? – evidens

Databasen What Works? vänder sig till lärare, förskollärare, skolledare och logopeder som vill hitta bästa möjliga interventioner för barn och unga med behov av insatser kring tal, språk och/eller kommunikation. What Works är en kostnadsfri resurs men man behöver ha ett konto för att kunna göra sökningar i databasen.   Man betonar…
Läs mer...
Logopedi

Ätsvårigheter hos barn: vad handlar det om?

Logopeder är experter på ätande och har en viktig roll när det gäller att utreda och behandla ätsvårigheter hos barn. Multiprofessionellt omhändertagande är ofta det optimala för barn med ätsvårigheter, men tyvärr är logopedtjänster ofta underdimensionerade inom exempelvis barn- och ungdomshabilitering. På vissa håll i landet är dessutom ansvarsfördelningen oklar…
Läs mer...

Ny avhandling om kommunikativ delaktighet hos unga efter hjärnskada

: dags igen för en logoped att disputera! Idag försvarar Åsa Fyrberg, logoped och doktorand i kognitionsvetenskap, sin avhandling, där hon har undersökt olika metoder för hur föräldrar och vårdpersonal kan bedöma hur dessa ungdomar kan delta i vardagssamtal trots svårigheter att kommunicera.  För att förstå metoderna studerade Åsa Fyrberg över…
Läs mer...

Bildstöd på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

: På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset utarbetar man ett bildmaterial som kan användas som förberedelse inför flera olika procedurer på alla mottagningar, avdelningar, akuten och på BUM. Tanken är att materialen ska gå som en röd tråd genom hela sjukhuset. Bilderna ska visa momenten i proceduren, ha en tydlig struktur och…
Läs mer...

Barns uppfattning om sin språkstörning

Intressant ny artikel av Rena Lyons och Sue Roulstone: Labels, identity and narratives in children with primary speech and language impairments. En mindre grupp barn i åldern 9-12 år deltog i semistrukturerade intervjuer som analyserades med tematisk analys. Man identifierade två teman: önskade respektive icke-önskade identiteter.  En slutsats som författarna drar,…
Läs mer...

Personcentrerad vård för barn och ungdom

På Twitter finns kontot @WeSpeechies som organiserar modererade chattar om olika intresseväckande ämnen. Deltar gör logopeder från hela världen. Juli månads ämne var: Empowering children and young people with communication difficulty to be central voices in their collaborative teams Frågor som diskuterades var bland annat hur man kan stötta ungdomar…
Läs mer...
12