Tag archives for behandling

Kompetensutveckling

Ny artikel om statistisk inlärning och språkstörning

De senaste årens konsensusdiskussioner om språkstörning har lett till att man alltmer lämnar termen /specifik språkstörning/ eftersom denna benämning har svagt stöd både utifrån forskning och klinisk erfarenhet. I en nyligen publicerad artikel ger Arild Lian en lättillgänglig översikt av forskningsläget vad gäller statistisk inlärning och språkstörning. Man vet att…
Läs mer...

Träna ordförråd med ungdomar

Sedan tidigare finns det en del belägg för att logopedbehandling inriktad på ordförråd är effektivt. Dock har evidensen varit bristande för insater riktade till ungdomar. En färsk artikel ger stöd för att fokuserad ordförrådsträning kan ha effekt även för äldre barn/ungdomar. Deltagarna i studien var 35 barn mellan 12 och…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Preprint-artikel om intervention vid språkstörning!

Susan Ebbels, Elspeth McCartney, Vicky Slonims, Julie Dockrell och Courtenay Norbury publicerar en preliminär version av en artikel om evidens för behandlingseffektivitet vid språkstörning på olika nivåer i den så kallade response-to-intervention-modellen (RTI). Kortfattat kan RTI beskrivas som att ju större behov ett barn har, desto mer specialiserad och individualiserad…
Läs mer...

Föreläsningar från Lundasymposium nu på UR Play!

Nu hittar ni föreläsningarna från det fullmatade och högintressanta symposiet "Lyssna, förstå och lära i tid" på UR Play! Länkar till en del av föreläsningarna kommer här, botanisera på Finns det någon specifik språkstörning? Courtenay Norbury Ojämlikhet i tidig kommunikation Julie Dockrell Behandla barn med språkstörning Olof Sandgren   Tidigare blogginlägg…
Läs mer...

Nytt om AKK från Speechbite

Juni månads nyhetsbrev från Speechbite fokuserar på forskning om AKK-intervention. Totalt finns över 400 forskningsartiklar om AKK och behandling i Speechbites databas och nyhetsbrevet tipsar bland annat om följande artikel (open access): A Scoping Review of Interventions to Supplement Spoken Communication for Children with Limited Speech or Language Skills av Costantino, M.…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Färsk artikel om afasibehandling

Brady, Kelly, Godwin, Enderby och Campbell har i en nyligen publicerad Cochrane review-artikel gått igenom 57 tidigare studier med totalt 3002 deltagare. Översynen visar att logopedisk behandling vid afasi är effektivt vad gäller att förbättra funktionell kommunikation, läsning, skrivning och expressivt språk (jämfört med utebliven behandling). Hög intensitet, hög dos eller…
Läs mer...