Kelly Burgoyne och medarbetare har utvärderat ett språkträningsprogram, Parents and Children Together (PACT) där föräldrar stimulerar språket i hemmet med barn i förskoleåldern. PACT använder tre huvudsakliga strategier för att stötta…
Continue Reading