Tag archives for Dalarna

Barnhälsovården fortsatt ojämlik

Sveriges Radio P4 Gotland:  Det varierar vilken vård som erbjuds beroende på var i landet man bor. Det slås fast när cirka 130 representanter från hela landets centrala barnhälsovårdsenheter är samlade i Visby, 10-12 oktober. Kristin Lindblom är barnhälsovårdsöverläkare i Dalarna och påstår att inte alla landsting följer Socialstyrelsens vägledning och…
Läs mer...
Logopedi

Böcker på recept

Konceptet "bok på recept" förekommer på flera håll i landet, senast rapporterade P4 Sörmland om ett samarbete mellan barnavårdscentraler, logopeder och bibliotekarier. – Barn kommer hit med ett utskrivet bokrecept och det är ett recept ungefär som på apoteket. Man kan använda samma recept igen och komma tillbaka flera gånger, berättar barnbibliotekarie…
Läs mer...

Långa väntetider för dyslexiutredning

Örebro Tribune: Väntetiderna för dyslexiutredning är fortfarande oacceptabelt för långa i vart fjärde landsting i landet. I Dalarna, Gävleborg, Uppsala län, Värmland och Örebro län är väntetiderna 8 -18 månader för barn. Detta framgår i en utredning som Dyslexiförbundet FMLS gjort och som presenterades på ett seminarium i Almedalen. Landstinget i Västmanland…
Läs mer...

Språkgiva, språkstimulerande projekt i Smedjebacken

DT: Språkgiva är ett samarbetsprojekt med familje- och utbildningsförvaltningen i Smedjebacken, landstingets logopeder, barnavårdscentralen och folkhälsoplaneraren i kommunen. Syftet är att via berättarpåsar, språkryggsäckar och språkväskor stärka barnens språk, öka deras läsförståelse, öka intresset för läsning och att hjälpa barn med språksvårigheter. Projektet startade för två och ett halvt år sedan.…
Läs mer...