2018-08-06: Närmare hälften av dagens 15-åringar uppvisar psykosomatiska symtom. SKL:s Uppdrag psykisk hälsa har nyligen lanserat en så kallad betaversion av metodstöd för elevhälsa och uppmanar slutanvändarna (i första hand rektorer och…
Continue Reading