Problem att få remiss för läs- och skrivutredning

Nu finns senaste numret av Logopeden tillgängligt i elektroniskt format. Läs bland annat om påbörjat konsensus- och riktlinjearbete inom dyskalkyli och dysfagi, vad du tjänar på kollektivavtal och om forskning från några av de senast disputerade logopederna.

En del prenumeranter har drabbats av ett feltryck, hör gärna av er till redaktörerna om så är fallet. Det märks i så fall på att sidnumreringen inte stämmer och att en del sidor kommer två gånger.

Redaktörerna tar tacksamt emot både förslag på innehåll och färdiga texter inför 2018 års utgivning. Vi passar också på att tacka alla som hört av sig med anledning av AKK-temanumret som kommer ut i mitten av februari!

Information för annonsörer