Astrid Frylmark Astrid Frylmark är logoped sedan 40 år tillbaka, en oförtruten kunskapsspridare både genom sin förlags- och kursverksamhet och genom mentorskap till yngre kollegor, engagerad i intresseorganisationer såväl nationellt som internationellt. Efter 40 år i professionen tycker Astrid Frylmark fortfarande att logoped är det bästa yrke man kan ha.…
Läs mer...