Europeiska Logopedidagen 2019

Inför europeiska logopedidagen (6 mars) tipsar Logopedforum om ”TAKK för språket”:

Ett metodmaterial om AKK och flerspråkighet, som riktar sig till föräldrar. Framarbetat av MIM kunskapscenter. Här finns animerade filmer om betydelsen av flerspråkighet och av att använda AKK och filmade intervjuer med professionella och föräldrar, som använder AKK tillsammans med sina barn.

Ett mycket bra material för såväl kurser som individuella patientkontakter och föreläsningar.