Tag archives for Finland

Kompetensutveckling

Afasikör i Helsingfors

Hufvudstadsbladet:  Vid avdelningen för psykologi och logopedi vid Helsingfors universitet pågår ett forskningsprojekt, som studerar vilka effekter körsång och melodisk intonationsterapi (MIT) i grupp har.  Sammanlagt testar 60 personer med afasi den aktuella behandlingsmodellen och det enda kravet för att få medverka är att patienterna kan producera någon form av…
Läs mer...

Uppsatser från Åbo Akademi

På Åbo Akademi finns Finlands enda svenskspråkiga logoped-/talterapeututbildning om jag är korrekt underrättad och idag snubblade jag över en länksamling med logopedstudenternas uppsatser, eller avhandlingar pro gradu som det så fint heter. Massa intressant läsning om allt ifrån AKK i Tanzania till röstproblem hos finlandssvenska lärare och benämningsvårigheter vid Alzheimers…
Läs mer...

God arbetsmarknad för logopeder i Finland

Yle: På många håll i Finland är efterfrågan betydligt större än tillgången vad gäller logopeder eller talterapeuter som är den finlandssvenska beteckningen på yrket. I vissa regioner står tjänster vakanta och man får ta till inhyrda logopeder. När Michaela Holm i gymnasiet insåg att logopedi kombinerar både medicin och psykologi…
Läs mer...

Finsk logopedstudent håller afasikurser

Yle Nyheter: Emilia Wilén studerar till logoped vid Åbo Akademi och håller kurser för personer med afasi. I Finland är logopedutbildningen femårig och det är endast vid Åbo Akademi som utbildningen ges på svenska (om jag är rätt underrättad). I Norrköping leder logopedstudenter studiecirklar för personer med afasi. Finns det fler…
Läs mer...