Bokstart och språkpåsar

 

multilin

Broschyren riktar sig till vårdnadshavare med små barn. Syftet är att väcka läslust och berättarglädje och att visa på modersmålets betydelse för barns språk och utveckling. Bland de 48 representerade språken finns bland andra bengali, dari, mongoliska, kurdiska (sorani och kurmandji) och tigrinska. Materialet är framtaget av Internationella biblioteket i samarbete med läns- och regionbiblioteken med stöd av Kulturrådet 2015.

Broschyrerna finns att ladda ner. Tryckt version finns på följande språk: arabiska, engelska, franska, kinesiska, persiska, polska, ryska, somaliska, svenska, thai. Dessa kan beställas från ib.ssb@stockholm.se.