Tag archives for fonologi

Kompetensutveckling

Bedömning av fonologi hos barn 18-36 månader

I en nyligen publicerad open access-artikel av bland andra logoped och doktorand i fonetik Ulrika Marklund kan du läsa mer om arbetet med att ta fram ett  bedömningsmaterial avseende expressiv fonologi hos barn i åldrarna 18 - 36 månader. Författarna har tagit fram vokabulär för en svensk version av Profiles of Early…
Läs mer...
Logopedi

Stå upp för vår kompetens!

Inspirerad av pågående internationella logopediska diskussioner på Twitter, bland annat utifrån ett blogginlägg som beskriver situationen inom brittiska NHS vad gäller insatser för barn med språkstörning och en del händelser här på hemmaplan kommer här ett litet brandtal: vi måste stå upp för vår profession och vår kompetens! Om vi fortsätter…
Läs mer...