Tag archives for forskning

Öka medvetenheten om språkstörning!

Nu på fredag den 22 september görs en satsning för att öka medvetenheten om språkstörning/developmental language disorder. Här i Sverige har vi inte riktigt haft tid och möjlighet att göra någon central satsning, men passa på att sprid kunskap i din närhet om språkstörning, dess konsekvenser och om logopeders viktiga…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Behandling för barn med ordmobiliseringssvårigheter

Få studier har undersökt behandling av ordmobiliseringssvårigheter och de studier som finns har ofta varit single case-studier och/eller har fokuserat på fler aspekter av lexikon än ordmobilisering.    Bild: Linnéa Öberg Wendy Best med kollegor genomförde en interventionsstudie med totalt 20 barn (6 - 8 år gamla) med ordfinnandesvårigheter. Barnen…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Ny artikel om statistisk inlärning och språkstörning

De senaste årens konsensusdiskussioner om språkstörning har lett till att man alltmer lämnar termen /specifik språkstörning/ eftersom denna benämning har svagt stöd både utifrån forskning och klinisk erfarenhet. I en nyligen publicerad artikel ger Arild Lian en lättillgänglig översikt av forskningsläget vad gäller statistisk inlärning och språkstörning. Man vet att…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Preprint-artikel om intervention vid språkstörning!

Susan Ebbels, Elspeth McCartney, Vicky Slonims, Julie Dockrell och Courtenay Norbury publicerar en preliminär version av en artikel om evidens för behandlingseffektivitet vid språkstörning på olika nivåer i den så kallade response-to-intervention-modellen (RTI). Kortfattat kan RTI beskrivas som att ju större behov ett barn har, desto mer specialiserad och individualiserad…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Gester och språkstörning

Använder barn med språkstörning gester som kompensatorisk strategi? Detta undersökte Charlotte Wray och kollegor hos 21 barn med språkstörning, barn med typisk utveckling samt barn med "low language and educational concerns". Barnen med språkstörning var sämre än jämnåriga vad gällde imitation och elicitering av gester. Däremot uppmättes ingen skillnad i den…
Läs mer...

Färsk artikel: tal hos adopterade barn med LKG

Vi säger grattis till AnnaKarin Larsson, doktorand vid Sahlgrenska akademin, som fått sin studie publicerad i International Journal of Language and Communication Disorders! AnnaKarin medverkade även vid den gigantiska ASHA-konferensen i november 2016 och fick där ta emot ett meriterande pris för en av de högst rankade postrarna bland konferensens 1900…
Läs mer...

Logopedartikel bland de mest nedladdade 2016

Pamela Snows artikel Language is literacy is language - Positioning speech - language pathology in education policy, practice, paradigms and polemics var bland de mest nedladdade open access-artiklarna under förra året. Den har hittills blivit nedladdad nästan 6000 gånger och den rekommenderas varmt. Pamela Snow är professor vid LaTrobe-universitetet i…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Nya rön om stamning

En nyligen publicerad studie av forskare vid visar att blodflödet i Brocas area är reducerat hos personer som stammar. Ju kraftigare stamning, desto mer påtaglig minskning av blodflödet. Huvudförfattaren Jay Desai: "When other portions of the brain circuit related to speech were also affected according to our blood flow measurements,…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Logopedisk forskning

! Du vet väl att Svenska Logopedförbundet listar alla avhandlingar inom logopedi/av logopeder? För de senaste tre åren länkar vi dessutom direkt till avhandlingarna, bara att klicka vidare! Om du är disputerad logoped och vi har missat dig i vår förteckning, kommentera här i bloggen eller ta direktkontakt med Svenska Logopedförbundet,…
Läs mer...