Tag archives for förskola

Övrigt

Särskilt stöd: kvalitetsskillnader i förskolan

Skolverket 10 november: Skolverket har granskat 35 förskolor vad gäller arbetet med särskilt stöd och konstaterar att det finns stora kvalitetsskillnader. På två tredjedelar av de granskade förskolorna behöver arbetet med barn i behov av särskilt stöd utvecklas, till exempel vad gäller att analysera barns stödbehov samt för att dokumentera,…
Läs mer...

Språktest av invandrarbarn i Danmark

Sydsvenskan: I Danmark språktestas treåringar från invandrarfamiljer. Om de inte klarar språktestet, måste barnen gå i förskola. Politikerna vill nu sänka teståldern till två år, utvidga tiden i språkgrupp till 30 timmar/vecka och dra in barnbidraget för de familjer som inte låter barnen gå i förskola. Redan idag är minst…
Läs mer...

Lyssna, förstå och lära i tid del 5

Symposiet Lyssna, förstå och lära tid gick av stapeln i Lund den 25 augusti. Tack vare medel från Kronprinsessan Victorias stiftelse kunde ett stort auditorium ta del av föreläsningar från svenska och internationella forskare.  Ytterligare några av kortföreläsningarna presenteras här: Professor Agneta Gulz, Lund/Linköping presenterade smartare lek- och lärspel. I…
Läs mer...

Lyssna förstå och lära i tid del 3

Lyssna, förstå och lära i tid, ett fullmatat symposium gick av stapeln i Lund den 25 augusti, ett fantastiskt och välbesökt arrangemang med aktuell forskning om utveckling av muntlig och skriftlig kommunikation hos barn, om tidig upptäckt av barn som löper risk för språkstörning och forskning om effektiv intervention. Dagens sista…
Läs mer...

Färsk artikel om förskolepersonals kunskap om språk och litteracitet

Early childhood educator's knowledge, beliefs, education, experiences, and children's language- and literacy-learning opportunities. What is the connection? Artikeln i korthet: Used quantile regression to estimate associations along a continuum of instruction. Examined the associations among educator characteristics and instruction. Strong floor effects for language and literacy instruction were observed. Variable…
Läs mer...
Övrigt

SPSM öppnar dörren för SIS-pengar till förskolan

Arbetar du som logoped i förskola? Har du tankar kring hur arbetet med stöd och anpassning till barnen du möter skulle kunna förbättras? Specialpedagogiska Skolmyndigheten delar årligen ut sk SIS-medel till Skolhuvudmän för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att skapa likvärdig utbildning, ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika…
Läs mer...